Posted in سریال

سریال هم سایه قسمت 2

سریال هم سایه قسمت 2: سریال هم سایه یک ملودرام عاشقانه است که سعی می‌کند از زندگی و دغدغه‌های مهاجران افغانستانی در ایران و همزیستی…