Posted in مستند

دانلود مستند Cartel Land 2015 | دانلود مستند

دانلود مستند Cartel Land 2015 | دانلود مستند: دانلود مستند Cartel Land 2015 ساخت کشورهای آمریکا و مکزیک به موضوع مواد مخدر در کشور مکزیک…

Posted in مستند

دانلود مستند Kedi 2016 | دانلود مستند

دانلود مستند Kedi 2016 | دانلود مستند: دانلود مستند Kedi 2016 روایت زندگی هفت گربه با شخصیت‌های گوناگون در استانبول ترکیه است. مستند Kedi 2016…

Posted in مستند

دانلود مستند Risk 2016 | دانلود مستند

دانلود مستند Risk 2016 | دانلود مستند: دانلود مستند Risk 2016 که تهیه و ساخت آن ۶ سال به طول انجامیده راجع به سازمان بین…

Posted in مستند

دانلود مستند Life Itself 2014 | دانلود مستند

دانلود مستند Life Itself 2014 | دانلود مستند: دانلود مستند Life Itself 2014 مستندی که لحظات تلخ و شیرین زندگی منتقد و نویسنده شهیر، راجر…

Posted in مستند

دانلود مستند Dynasties 2018 | دانلود مستند

دانلود مستند Dynasties 2018 | دانلود مستند: دانلود مستند Dynasties 2018 سریالی با گویندگی دیوید اتنبرو، داستان‌هایی از ۵ تا از مهمترین و مشهورترین گونه‌های حیوانی…

Posted in مستند

دانلود مستند Man on Wire 2008 | دانلود مستند

دانلود مستند Man on Wire 2008 | دانلود مستند: دانلود مستند Man on Wire 2008 شاید بتوان به این مستند عنوان بهترین مستند جهان را…

Posted in مستند

دانلود مستند Human Planet 2011 | دانلود مستند

دانلود مستند Human Planet 2011 | دانلود مستند: دانلود مستند Human Planet 2011 توانایی انسان در کنترل طبیعت و سازگاری با آن را نشان می‌دهد….

Posted in مستند

دانلود مستند Chasing Coral 2017 | دانلود مستند

دانلود مستند Chasing Coral 2017 | دانلود مستند: دانلود مستند Chasing Coral 2017 صخره‌های مرجانی در سراسر جهان با سرعت بی‌سابقه‌ای محو می‌شوند. یک تیم…

Posted in مستند

دانلود مستند Free Solo 2018 | دانلود مستند

دانلود مستند Free Solo 2018 | دانلود مستند: دانلود مستند Free Solo 2018 در رابطه با داستان و جریانات یک صخره نورد Free Solo به…

Posted in مستند

دانلود مستند Planetary 2015 | دانلود مستند

دانلود مستند Planetary 2015 | دانلود مستند: دانلود مستند Planetary 2015 با سفر به کشورهای مختلف و مصاحبه با فضانوردان ناسا، فیلسوفان و زمین‌شناسان قصد…