Posted in مستند

دانلود مستند The Square 2013 | دانلود مستند

دانلود مستند The Square 2013 | دانلود مستند: دانلود مستند The Square 2013 داستان شش نفر از مخالفان حکومت حسنی مبارک است که از روزهای…

Posted in مستند

دانلود مستند Dirty Wars 2013 | دانلود مستند

دانلود مستند Dirty Wars 2013 | دانلود مستند: دانلود مستند Dirty Wars 2013، جرمی اسکاهیل، روزنامه‌نگار و محقق امریکایی، ما را با خود همراه می‌کند…

Posted in مستند

دانلود مستند The Himalayas 2011 | دانلود مستند

دانلود مستند The Himalayas 2011 | دانلود مستند: دانلود مستند The Himalayas 2011 ما را با خود همراه می‌کند تا از دریچه دوربین مستندسازان، گردشی…

Posted in مستند

دانلود مستند Speed of Life 2010 | دانلود مستند

دانلود مستند Speed of Life 2010 | دانلود مستند: دانلود مستند Speed of Life 2010 با بهره‌گیری از تیم سازنده باتجربه و بهره بردن از…

Posted in مستند

دانلود مستند Ivory Tower 2014 | دانلود مستند

دانلود مستند Ivory Tower 2014 | دانلود مستند: دانلود مستند Ivory Tower 2014، به آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. اینکه چه میزان بودجه…

Posted in مستند

دانلود مستند Yellowstone 2009 | دانلود مستند

دانلود مستند Yellowstone 2009 | دانلود مستند: دانلود مستند Yellowstone 2009 در سه قسمت، توسط شبکه BBC تولید شده است و به بررسی و پویش زندگی جانوران،…

Posted in مستند

دانلود مستند South Pacific 2009 | دانلود مستند

دانلود مستند South Pacific 2009 | دانلود مستند: دانلود مستند South Pacific 2009 در شش بخش به بررسی زندگی جانوری و پوشش گیاهی در جزیره‌های…

Posted in مستند

دانلود مستند Oceans 2009 | دانلود مستند

دانلود مستند Oceans 2009 | دانلود مستند: دانلود مستند Oceans 2009 از دید یک نوجوان به دنیای شگفت‌انگیز و جادویی اقیانوس‌ها می‌نگریم، در دریای ماهی‌های…

Posted in مستند

دانلود مستند Revolution 2012 | دانلود مستند

دانلود مستند Revolution 2012 | دانلود مستند: دانلود مستند Revolution 2012 با پرداختن به مشکل‌های زیست محیطی کنونی که به دست انسان به وجود آمده‌اند،…

Posted in مستند

دانلود مستند Earth 2007 | دانلود مستند

دانلود مستند Earth 2007 | دانلود مستند: دانلود مستند Earth 2007 گزیده‌ای از مجموعه نامدار شبکه BBC به نام سیاره زمین Planet Earth است که…