Posted in سریال

سریال هم سایه قسمت 1

سریال هم سایه قسمت 1: سریال هم سایه یک ملودرام عاشقانه است که سعی می‌کند از زندگی و دغدغه‌های مهاجران افغانستانی در ایران و همزیستی…