Posted in ورزشی

عادل فردوسی پور از خیانت میگوید

عادل فردوسی پور از خیانت میگوید: عادل فردوسی پور به عنوان پرمخاطب ترین برنامه ورزشی در طول ادوار صدا و سیما شناخته شده که با…