Posted in سریال

سریال شاهرگ قسمت 33 | شاهرگ قسمت 33

سریال شاهرگ قسمت 33 | شاهرگ قسمت 33: سریال شاهرگ قسمت 33، در سال‌های ناآرام پس از انقلاب در سال ۶۰، گروه ویژه‌ای برای یک…