Posted in خبری

خبر فوری: ترامپ آماده حمله به ایران شد

خبر فوری – ترامپ آماده حمله به ایران شد: تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن ۵۲ مرکز فرهنگی ایران، در صورت گرفتن انتقام به…

Posted in خبری

واکنش سفیر چین به تهدید ترامپ علیه مراکز فرهنگی ایران

واکنش سفیر چین به تهدید ترامپ علیه مراکز فرهنگی ایران: «چانگ هوا» سفیر جمهوری خلق چین در ایران در پی تهدید اخیر دونالد ترامپ رئیس…

Posted in خبری

تهدید ترامپ به حمله مراکز فرهنگی ایران

تهدید ترامپ به حمله مراکز فرهنگی ایران: دونالد ترامپ در جدیدترین موضع گیری خود گفته در صورتی که ایران به هر آمریکایی یا منافع آمریکا حمله…

Posted in خبری

واکنش فرمانده کل ارتش ایران به تهدید ترامپ

واکنش فرمانده کل ارتش ایران به تهدید ترامپ: فرمانده کل ارتش ایران، سرلشگر عبدالرحیم موسوی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر…