Posted in ورزشی

برنامه فیت 211: غولهای بدنسازی در فروشگاه رفاه

برنامه فیت 211 – غولهای بدنسازی در فروشگاه رفاه: در برنامه این هفته فیت، آقای نیما جعفرپور گفتگویی را با تعدادی از قهرمانان پر افتخار،…

Posted in ورزشی

برنامه فیت 208: میخوام بهترین بدنساز دنیا بشم

برنامه فیت 208 – میخوام بهترین بدنساز دنیا بشم: در برنامه این هفته فیت، آقای نیما جعفرپور گفتگویی را با سجاد سمندر قهرمان حرفه ای…

Posted in ورزشی

برنامه فیت 207: مربی بدنسازی بیت الله عباسپور

برنامه فیت 207 – مربی بدنسازی بیت الله عباسپور: گفتگو با استاد عباس مهدوی قهرمان و مربی پرورش اندام ایران که مربی زنده یاد بیت…

Posted in ورزشی

برنامه فیت 206: خانم بدنساز

برنامه فیت 206 – خانم بدنساز: در ادامه سفر به اصفهان با خانم سیما کاوه مربی بدنسازی بانوان گفتگو کردیم _ گفتگوی اختصاصی با استاد…

Posted in ورزشی

برنامه فیت 205: غول بدنسازی اصفهان

برنامه فیت 205 – غول بدنسازی اصفهان: سفر به اصفهان و گفتگو با پوریا پایون قهرمان حرفه ای پرورش اندام _ آموزش حرکات جلو بازو…