دانلود مستند Zero Days 2016 | دانلود مستند

دانلود مستند Zero Days 2016 | دانلود مستند: دانلود مستند Zero Days 2016 به این می‌پردازد که چگونه ناامن شدن و دستکاری در امنیت آنلاین می‌تواند خطرهای فیزیکی و قابل مشاهده به همراه داشته باشد. از آنجا که شبکه‌های گسترده برق و امنیت پرواز و بیمارستان‌ها و … در صورت دستکاری و قطع شدن می‌توانند جان صدها و بلکه هزاران انسان را تهدید کنند رسیدگی به این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، چه رسد دستکاری و در اختیار گرفتن شبکه مدیریت نیروگاه های هسته ای و ساخت و سازهای غنی سازی اورانیوم که می توانند فاجعه هایی در سطح کشورها و قاره ها به وجود آورند، همان کاری که سازندگان بدافزار پیشرفته استاکس برای شبکه نیروگاه هسته ای کشورمان ایران در نظر داشتند.

دانلود مستند Zero Days 2016

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *