موسیقی متن فیلم خیلی دور خیلی نزدیک

موسیقی متن فیلم خیلی دور خیلی نزدیک: موسیقی فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ساخته استاد محمدرضا علیقلی است. نتیجه اخلاقی فیلم این بود که هیچوقت تسلیم مشکلات نشویم، هرچند فضا خیلی ناامید کننده باشد. مسعود رایگان (در نقش دکتر محمود عالم) سعی کرد در آن شرایط بد زنده بمونه و نجات پیدا کرد.


لینک —> سایت آیسل


موسیقی متن فیلم خیلی دور خیلی نزدیک

موسیقی متن فیلم خیلی دور خیلی نزدیک

دانلود موسیقی متن فیلم خیلی دور خیلی نزدیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *