نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی تهران

نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی تهران: در این پست، تمامی آدرس‌های بیمارستان تامین اجتماعی تهران در اختیار بیماران و مراجعه کنندگان عزیز قرار خواهد گرفت. لیست آدرس بیمارستان های تامین اجتماعی تهران به شرح ذیل است:

بیمارستان تامین اجتماعی تهران

بیمارستان میلاد

 • بزرگراه همت، نرسیده به پل اتوبان چمران
 • تلفن نوبت دهی: ٨٢٠٣٩
 • نمابر: ٨٨٠۶٢٠٠۵

بیمارستان صدر

 • میدان ولیعصر،خیابان کریم خان،خیابان به آفرین،پلاک ٨
 • تلفن نوبت دهی: ٨٨٩۴۵۴٧۶
 • نمابر: ٨٨٩۴٣٢٠٢

بیمارستان شریعت رضوی

 • سرآسیاب،مهرآباد جنوبی،روبروی پایگاه یکم شکاری
 • تلفن نوبت دهی : ۵-۶۶۶٣۶٨٠١
 • نمابر: ۶۶۶١٢١٣١-٠٢١

بیمارستان فیاض بخش

 • کیلومتر٧،جاده قدیم کرج،ابتدای خیابان خلیج
 • تلفن نوبت دهی : ۵٠-۶۶٢۵٠۴۵
 • نمابر: ۶۶٢۵٠٧۴٣-٠٢١

بیمارستان لبافی نژاد

 • خیابان پاسداران،بوستان نهم
 • تلفن نوبت دهی: ١٨-٢٢۵۴٩٠١٠
 • نمابر: ٢٢۵۴٩٠٣٩-٠٢١

بیمارستان لواسانی

 • چهارراه تهرانپارس،اتوبان شهید یاسینی،جنب پایانه اتوبوسرانی
 • تلفن نوبت دهی : ١۵-٧٧٣١١٠١١
 • نمابر: ٧٧٣١٢٠١۶-٠٢١

بیمارستان معیری

 • میدان شهداء،سه راه مجاهدین
 • تلفن نوبت دهی : ١۴و١١-٧٧۵٣۵١١٠
 • نمابر: ٧٧۵٣۵١١۶-٠٢١

بیمارستان شهدای ١۵ خرداد ورامین

 • ورامین،نرسیده به میدان ولیعصر(ورودی شهر)
 • تلفن نوبت دهی : ٨-٣٢٣۴٩٢۴
 • نمابر: ٣٢٣۴٩٢٢-٠٢٩١

بیمارستان هدایت

 • خیابان شهید دکتر شریعتی،دوراهی قلهک،خیابان یخچال،خیابان هدایت
 • تلفن نوبت دهی : ۶-٢٢۵۴۴١٧٣
 • نمابر: ٢٢۵۴١١٨۴-٠٢١

بیمارستان مریم

 • خیابان شوش غربی، روبروی ایستگاه مترو شوش
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵۵۶٢٧٠۵
 • نمابر: ۵۵۶٢٣٧٠١-٠٢١

بیمارستان آیت الله کاشانی

 • بزرگراه بعثت،فلکه دوم خزانه بخارائی
 • تلفن نوبت دهی : ۵-۵۵٠۶١١٣١
 • نمابر: ۵۵٠۶١١٣٧-٠٢١

بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر

 • اسلامشهر،شهرک سعیدیه،ابتدای بلوار سیفی
 • تلفن نوبت دهی : ٢٢٢٩۶٠٠-٢٢٢٢٩٧٠٠-٢٢٢٢٩٨٠٠
 • نمابر: ٢٢٢١٠٩٩-٠٢٢٨

دی کلینیک ابوریحان

 • خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،نبش خیابان شهید نظری(سزاوار)
 • تلفن نوبت دهی : ۶۶۴۶٩٨٢١-٢٢
 • نمابر: ۶۶۴۶٩۴۴٠

دی کلینیک سلیمانی

 • شهرری،خیابان فدائیان اسلام،نرسیده به سه راه ورامین،مقابل پمپ بنزین
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵٩٠٧۶۴
 • نمابر: ۵۵٩٠٠٧۶۴

پلی کلینیک شهدای خاندان حکیم

 • خیابان قزوین،دوراهی قپان،خیابان امین الملک
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵٧٠٠٧٠٠
 • نمابر: ۵۵٧٢٠٠٢٩

پلی کلینیک امانی پاکدشت

 • پاکدشت،خیابان خاوران،جنب شهرداری پاکدشت
 • تلفن نوبت دهی : ٣٠٣۴٨٧٧
 • نمابر: ٣٠٣۴٨٧٧-٠٢٩١

پلی کلینیک اشرفی اصفهانی ورامین

 • ورامین،خیابان شهید باهنر،روبروی کارخانه قند
 • تلفن نوبت دهی : ٣-٢٢۴٣٠۵٢
 • نمابر: ٢٢۴٣٠۵١-٠٢٩١

پلی کلینیک دستغیب قرچک

 • قرچک،خیابان امام،جنب آتش نشانی
 • تلفن نوبت دهی : ٢١۴۵۶٨٠
 • نمابر: ٢١۴۵٠۴٠-٠٢٩٢

پلی کلینیک ١٣ آبان

 • خیابان شهید رجائی،جنب شهرداری منطقه ١۶ ، ایستگاه ورزش
 • تلفن نوبت دهی : ٢۶-۵۵٠۶١١٢٣
 • نمابر: ۵۵٣٣٨٠٨٩

پلی کلینیک شماره ١

 • کیلومتر ١۴ اتوبان تهران- کرج، پیکانشهر
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٩١٩٨١١٨
 • نمابر: ۴۴١٩٧۴٠٠

پلی کلینیک حیدری

 • خیابان ولیعصر(عج)،چهارراه امیراکرم،خیابان نوفل لوشاتو
 • تلفن نوبت دهی: ۶۶۴٠٨٩۴٠
 • نمابر: ۶۶۴۶۶٢٢١

پلی کلینیک فدائیان اسلام

 • شهرری،خیابان فدائیان اسلام،جنب کارخانه ممتاز
 • تلفن نوبت دهی: ٣٣٧۴٣٠۶۶
 • نمابر: ٣٣٣٧١۶٠۶

پلی کلینیک قدس

 • تهران نو،خیابان دماوند،بین خیابان وحیدیه و سیلان
 • تلفن نوبت دهی : ٧٧٨١١١٢١-٧٧٨١۴٩١۵
 • نمابر: ٧٧٨١٧٠۴٠

پلی کلینیک مفتح

 • کیلومتر ١٠ جاده قدیم ساوه، چهاردانگه،خیابان شهید پارسیان
 • تلفن نوبت دهی : ٣-۵۵٢٧٨٨٨١
 • نمابر: ۵۵٢٧٨٨٨٧

پلی کلینیک جشنواره

 • فلکه دوم تهرانپارس،خیابان جشنواره،روبروی فرهنگسرای اشراق
 • تلفن نوبت دهی : ٧٧٩۶١۶۶٢
 • نمابر: ٧٧٣٢۶٠۶۵

پلی کلینیک ٢٢ بهمن

 • خیابان آزادی، روبروی سازمان مرکزی
 • تلفن نوبت دهی : ۶-۶۶٨۶٧١۴۵
 • نمابر: ۶۶٨٧۵۶٨٠

پلی کلینیک شماره ١٧

 • میدان شمشیری،ابتدای خیابان بوتان گاز،مجتمع اداری- درمانی بعثت
 • تلفن نوبت دهی : ۶۶۶٩٩٨٢٠
 • نمابر: ۶۶۶٩٩٨٢٩

پلی کلینیک طوس

 • خیابان کارگر جنوبی،بین چهارراه لشکر و میدان قزوین،خیابان آقابالازاده
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵۴١٢٣٨٣
 • نمابر: ۵۵۴١۴۴۴١

درمانگاه شماره ١۵

 • خیابان شهید مدنی(نظام آباد)،چهارراه شهید مدنی،کوچه شهید شعبانی
 • تلفن نوبت دهی : ٧٧۵٧۵٩۵٩
 • نمابر: ٧٧۵٧۵٩۵٩

درمانگاه شماره ١٩

 • خیابان ١٧ شهریور،نرسیده به میدان خراسان،خیابان شهید عجب گل(جهان پناه)،پلاک ٩
 • تلفن نوبت دهی : ٩-٣٣٧٣١٢٣٨
 • نمابر: ٣٣٧٢۵۶٨٨

درمانگاه نسیم شهر

 • کیلومتر ٢٢ جاده ساوه،اکبرآباد،خیابان ١۴ متری شهید چمران،جنب ده متری محسنی
 • تلفن نوبت دهی : ۴٣۵٧۴۴-٠٢٩١
 • نمابر: ۴٣۵١۶٩٧-٠٢٩١

درمانگاه شهید عباسی

 • جاده قدیم قم،باقرشهر،اول ٢۴ متری طالقانی،جنب مرکز مخابرات شهید بختیاری
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵٢٠٣۴۶۴
 • نمابر: ۵۵٢٠٣۴۶۴

درمانگاه شهدای دخانیات

 • خیابان قزوین،جنب دخانیات
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵۴١۶٩٧٢
 • نمابر: ۵۵۴١۶٩٧٣

درمانگاه فیروزکوه

 • فیروزکوه،کیلومتر ٢ جاده قائم شهر،خیابان ۴۵ متری
 • تلفن نوبت دهی : ۶٢٢۴٧٢١
 • نمابر: ۶٢٢٨٣٠١-٠٢٢١

درمانگاه آزادی

 • کیلومتر ٢ جاده مخصوص کرج،مقابل شهرک اکباتان
 • تلفن نوبت دهی : ۶۶٠٢۵٩٠۵
 • نمابر: ۶۶٠۴۶٨١٣

مرکز بهداشتی و درمانی ٢١

 • میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدیق تقدیری
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٠٧٣٣٩٩

مرکز بهداشتی و درمانی ٢٢

 • میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدق تقدیری،پلاک ۴٧
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٠٧۴٣٠٠
 • نمابر: ۴۴٠٨٢٨١١

نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی تهران

نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *