Posted in سریال

سریال شاهرگ قسمت 28 | شاهرگ قسمت 28

سریال شاهرگ قسمت 28 | شاهرگ قسمت 28: سریال شاهرگ قسمت 28، در سال‌های ناآرام پس از انقلاب در سال ۶۰، گروه ویژه‌ای برای یک…

Posted in سریال

سریال هم گناه قسمت 23 | هم گناه قسمت 23

سریال هم گناه قسمت 23 | هم گناه قسمت 23: سریال هم گناه قسمت 23، سریال هم گناه روایت خانواده صبوری خانواده‌ای بزرگ و قدیمی…

Posted in سریال

سریال برای عشقم جان میدهم قسمت 172 | برای عشقم جان میدهم قسمت 172

سریال برای عشقم جان میدهم قسمت 172 | برای عشقم جان میدهم قسمت 172: سریال برای عشقم جان میدهم قسمت 172، برای عشقم جان میدهم…

Posted in سریال

سریال برای عشقم جان میدهم قسمت 171 | برای عشقم جان میدهم قسمت 171

سریال برای عشقم جان میدهم قسمت 171 | برای عشقم جان میدهم قسمت 171: سریال برای عشقم جان میدهم قسمت 171، برای عشقم جان میدهم…

Posted in بازیگران

لعیا زنگنه در نقش شریفه سریال آقازاده

لعیا زنگنه در نقش شریفه سریال آقازاده: لعیا زنگنه که کار خود در سینما تلویزیون ایران را با راهنمایی‌های اساتیدی چون ثریا قاسمی در دهه…

Posted in سریال

سریال شاهرگ قسمت 27 | شاهرگ قسمت 27

سریال شاهرگ قسمت 27 | شاهرگ قسمت 27: سریال شاهرگ قسمت 27، در سال‌های ناآرام پس از انقلاب در سال ۶۰، گروه ویژه‌ای برای یک…

Posted in سریال

سریال شاهرگ قسمت 26 | شاهرگ قسمت 26

سریال شاهرگ قسمت 26 | شاهرگ قسمت 26: سریال شاهرگ قسمت 26، در سال‌های ناآرام پس از انقلاب در سال ۶۰، گروه ویژه‌ای برای یک…

Posted in سریال

سریال دخترم نرگس قسمت 30 | دخترم نرگس قسمت 30

سریال دخترم نرگس قسمت 30 | دخترم نرگس قسمت 30: سریال دخترم نرگس قسمت 30، داستان سریال دخترم نرگس پیچ و خم های زیادی دارد…

Posted in سریال

سریال من عاشق تو هستم قسمت 251 | سریال من عاشق تو هستم 251

سریال من عاشق تو هستم قسمت 251 | سریال من عاشق تو هستم 251: سریال من عاشق تو هستم قسمت 251، سریال من عاشق تو…

Posted in سریال

سریال من عاشق تو هستم قسمت 250 | سریال من عاشق تو هستم 250

سریال من عاشق تو هستم قسمت 250 | سریال من عاشق تو هستم 250: سریال من عاشق تو هستم قسمت 250، سریال من عاشق تو…