Posted in فیلم

دانلود فیلم دیوانه از قفس پرید 1975 | دانلود فیلم

دانلود فیلم دیوانه از قفس پرید 1975 | دانلود فیلم: دانلود فیلم دیوانه از قفس پرید 1975، «رندل پاتریک مک‌مورفی» را دستگیر می‌کنند و به…

Posted in سرگرمی

فال روزانه | فال روزانه 20 آبان

فال روزانه | فال روزانه 20 آبان: فال روزانه 20 آبان براساس ماه تولد شما بوده که به بررسی آن می‌پردازیم. اما باید توجه داشت…

Posted in فیلم

دانلود فیلم رستگاری در شاوشنگ 1994 | دانلود فیلم

دانلود فیلم رستگاری در شاوشنگ 1994 | دانلود فیلم: دانلود فیلم رستگاری در شاوشنگ 1994، اندی دوفرین بانکدار جوانی است که به جرم قتل همسرش…

Posted in فیلم

دانلود فیلم وی مثل وندتا 2005 | دانلود فیلم

دانلود فیلم وی مثل وندتا 2005 | دانلود فیلم: دانلود فیلم وی مثل وندتا 2005، روایت مبارزی است که با نام مستعار «وی» شناخته می‌شود،…

Posted in سرگرمی

فال روزانه | فال روزانه 19 آبان

فال روزانه | فال روزانه 19 آبان: فال روزانه 19 آبان براساس ماه تولد شما بوده که به بررسی آن می‌پردازیم. اما باید توجه داشت…

Posted in فیلم

دانلود فیلم باشگاه مشت زنی 1999 | دانلود فیلم

دانلود فیلم باشگاه مشت زنی 1999 | دانلود فیلم: دانلود فیلم باشگاه مشت زنی 1999، «راوی»، جوانی پریشان، پی می‌برد که به کمک مشت‌بازی با…

Posted in فیلم

دانلود فیلم 12 مرد خشمگین 1957 | دانلود فیلم

دانلود فیلم 12 مرد خشمگین 1957 | دانلود فیلم: دانلود فیلم 12 مرد خشمگین 1957، براساس داستانی تلویزیونی به همین نام نوشته رجینالد روز و…

Posted in سرگرمی

فال روزانه | فال روزانه 18 آبان

فال روزانه | فال روزانه 18 آبان: فال روزانه 18 آبان براساس ماه تولد شما بوده که به بررسی آن می‌پردازیم. اما باید توجه داشت…

Posted in فیلم

دانلود فیلم مسیر سبز 1999 | دانلود فیلم

دانلود فیلم مسیر سبز 1999 | دانلود فیلم: دانلود فیلم مسیر سبز 1999، روایت «اجکوم» (هنکس) سر نگهبان بخش محکومان مرگ یک زندان ایالتی است….

Posted in فیلم

دانلود فیلم شجاع دل 1995 | دانلود فیلم

دانلود فیلم شجاع دل 1995 | دانلود فیلم: دانلود فیلم شجاع دل 1995، داستان زندگی حماسی یک آزادی‌خواه اسکاتلندی است که با انگلیسی‌ها برای استقلال…