Posted in آب و هوا

وضعیت هوای فیلادلفیا | فیلادلفیا

وضعیت هوای فیلادلفیا | فیلادلفیا: فیلادلفیا اولین پایتخت آمریکا بوده و قانون اساسی آمریکا در این شهر و در تالار استقلال این شهر به امضا…

Posted in آب و هوا

وضعیت هوای پیتسبرگ | پیتسبرگ

وضعیت هوای پیتسبرگ | پیتسبرگ: پیتسبرگ در پیرامون هم‌ریزشگاه دو رود الگنی و مانانگهلا (Monongahela) ساخته شده‌است یعنی جایی که این دو رود با هم…

Posted in آب و هوا

وضعیت هوای واشنگتن | واشنگتن

وضعیت هوای واشنگتن | واشنگتن: واشنگتن از سال ۱۸۷۱ به‌نام جرج واشینگتن رهبر استقلال طلبان و نخستین رئیس جمهور دولت فدرال آمریکا نام‌گذاری شده‌است. برای…

Posted in آب و هوا

وضعیت هوای نیویورک | نیویورک

وضعیت هوای نیویورک | نیویورک: شهر نیویورک جاذبه‌های فرهنگی در سطح جهانی بسیاری دارد. مجسمه آزادی هدیه‌ای است که از طرف کشور فرانسه به این…