Posted in سریال

سریال نجلا قسمت 2 | نجلا قسمت 2

سریال نجلا قسمت 2 | نجلا قسمت 2: سریال نجلا قسمت 2، قصه سریال نجلا در محوریت فرهنگ عاشورا و ملودرامی اجتماعی و دینی روایت…

Posted in سریال

سریال نجلا قسمت 1 | نجلا قسمت 1

سریال نجلا قسمت 1 | نجلا قسمت 1: سریال نجلا قسمت 1، قصه سریال نجلا در محوریت فرهنگ عاشورا و ملودرامی اجتماعی و دینی روایت…

Posted in سریال

سریال گودال قسمت 151 | گودال قسمت 151

سریال گودال قسمت 151 | گودال قسمت 151: سریال گودال قسمت 151، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال زمین گرم قسمت 28 | زمین گرم قسمت 28

سریال زمین گرم قسمت 28 | زمین گرم قسمت 28: سریال زمین گرم قسمت 28، بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگتر…

Posted in سریال

سریال گودال قسمت 150 | گودال قسمت 150

سریال گودال قسمت 150 | گودال قسمت 150: سریال گودال قسمت 150، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال زمین گرم قسمت 27 | زمین گرم قسمت 27

سریال زمین گرم قسمت 27 | زمین گرم قسمت 27: سریال زمین گرم قسمت 27، بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگتر…

Posted in سریال

سریال گودال قسمت 149 | گودال قسمت 149

سریال گودال قسمت 149 | گودال قسمت 149: سریال گودال قسمت 149، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال زمین گرم قسمت 26 | زمین گرم قسمت 26

سریال زمین گرم قسمت 26 | زمین گرم قسمت 26: سریال زمین گرم قسمت 26، بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگتر…

Posted in سریال

سریال گودال قسمت 148 | گودال قسمت 148

سریال گودال قسمت 148 | گودال قسمت 148: سریال گودال قسمت 148، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال زمین گرم قسمت 25 | زمین گرم قسمت 25

سریال زمین گرم قسمت 25 | زمین گرم قسمت 25: سریال زمین گرم قسمت 25، بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگتر…