Posted in سریال

سریال گودال قسمت 145 | گودال قسمت 145

سریال گودال قسمت 145 | گودال قسمت 145: سریال گودال قسمت 145، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال گودال قسمت 144 | گودال قسمت 144

سریال گودال قسمت 144 | گودال قسمت 144: سریال گودال قسمت 144، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال بوم و بانو قسمت 19 | بوم و بانو قسمت 19

سریال بوم و بانو قسمت 19 | بوم و بانو قسمت 19: سریال بوم و بانو قسمت 19، بوم و بانو در دوره پهلوی اول…

Posted in سریال

سریال زمین گرم قسمت 22 | زمین گرم قسمت 22

سریال زمین گرم قسمت 22 | زمین گرم قسمت 22: سریال زمین گرم قسمت 22، بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگتر…

Posted in سریال

سریال گودال قسمت 143 | گودال قسمت 143

سریال گودال قسمت 143 | گودال قسمت 143: سریال گودال قسمت 143، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال بوم و بانو قسمت 18 | بوم و بانو قسمت 18

سریال بوم و بانو قسمت 18 | بوم و بانو قسمت 18: سریال بوم و بانو قسمت 18، بوم و بانو در دوره پهلوی اول…

Posted in سریال

سریال زمین گرم قسمت 21 | زمین گرم قسمت 21

سریال زمین گرم قسمت 21 | زمین گرم قسمت 21: سریال زمین گرم قسمت 21، بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگتر…

Posted in سریال

سریال گودال قسمت 142 | گودال قسمت 142

سریال گودال قسمت 142 | گودال قسمت 142: سریال گودال قسمت 142، سریال گودال کنترل یکی از پردردسرترین محله‌های استانبول یعنی چوکور(گودال) در دست خانواده…

Posted in سریال

سریال بوم و بانو قسمت 17 | بوم و بانو قسمت 17

سریال بوم و بانو قسمت 17 | بوم و بانو قسمت 17: سریال بوم و بانو قسمت 17، بوم و بانو در دوره پهلوی اول…

Posted in سریال

سریال زمین گرم قسمت 20 | زمین گرم قسمت 20

سریال زمین گرم قسمت 20 | زمین گرم قسمت 20: سریال زمین گرم قسمت 20، بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگتر…