Posted in پزشکی

خرد جنسی: جنون پیش از قاعدگی

خرد جنسی – جنون پیش از قاعدگی: گفتگوی برنامه خرد جنسی اختصاص دارد به مصاحبه با خانم مهناز ابراهیم پور در حوزه امور زنان که…

Posted in پزشکی

خرد جنسی: روایت یک روسپی

خرد جنسی – روایت یک روسپی: مجموعه برنامه های خرد جنسی اختصاص دارد به آموزش و نحوه برخورد با مسائل جنسی تا جامعه بهتری در…

Posted in پزشکی

آموزش خرد جنسی توسط دکتر آتنا ناصری

آموزش خرد جنسی توسط دکتر آتنا ناصری: آتنا ناصری متخصص روانشناسی سلامت بوده که پیرامون خرد جنسی به آموزش در این حوزه میپردازد. اینکه در…

Posted in پزشکی

پالس اکسیمتر بیورر PO30

پالس اکسیمتر بیورر PO30: پالس اکسیمتر بیورر PO30 علاوه بر ميزان ضربان قلب، مي‌تواند ميزان اکسيژن محلول در خون را نيز اندازه‌گيري کند. اين دستگاه…

Posted in پزشکی

پالس اکسیمتر بیورر PO40

پالس اکسیمتر بیورر PO40: پالس اکسیمتر بیورر PO40 يک ضربان سنج است که علاوه بر ميزان ضربان قلب در يک دقيقه ميزان اکسيژن محلول در…

Posted in پزشکی

پالس اکسیمتر بیورر PO60

پالس اکسیمتر بیورر PO60: پالس اکسیمتر بیورر PO60 يک ضربان سنج است که علاوه بر ميزان ضربان قلب در يک دقيقه ميزان اکسيژن محلول در…

Posted in پزشکی

پالس اکسیمتر بیورر PO80

پالس اکسیمتر بیورر PO80: پالس اکسیمتر بیورر PO80 يک ضربان سنج است که علاوه بر ميزان ضربان قلب در يک دقيقه ميزان اکسيژن محلول در…

Posted in پزشکی

واکسن کرونا اسپوتنیک وی

واکسن کرونا اسپوتنیک وی: دیشب طی سخنرانی آنلاین که رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین با تمام وزرای خود در کاخ کرملین داشت، از واکسن اسپوتنیک…

Posted in پزشکی

اطلاعات مهم درباره قرص فاویپیراویر | قرص فاویپیراویر

اطلاعات مهم درباره قرص فاویپیراویر | قرص فاویپیراویر: اطلاعات مهم درباره قرص فاویپیراویر، قرص فاویپیراویر بعد از پاندمیک شدن ویروس کرونا و انجام آزمایشات بالینی…