Posted in معرفی

نمایشگاه ساخت ایران 1401 (ایران ساخت 1401)

نمایشگاه ساخت ایران 1401 (ایران ساخت 1401): با هدف گردآوری شرکت‌های مختلف ایرانی برای ارائه محصولات خود و همچنین فروش و عرضه آنها در نمایشگاه…

Posted in معرفی

گیت نفری PRPM2120

گیت نفری PRPM2120: گیت نفری قادر به تشخیص همزمان پرتوهای گاما و بتا (بسته به نوع نسخه) از فردی که از داخل گیت عبور کند…

Posted in معرفی

گیت خودرویی VRPM2220

گیت خودرویی VRPM2220: مدیریت ورود و خروج افراد به یک صحنه جرم بیولوژیک و بررسی این افراد از منظر آلودگی پرتویی میتواند یکی دیگر از…

Posted in معرفی

دانلود رایگان تقویم 2022

دانلود رایگان تقویم 2022: تقویم 2021 که از ابتدای ژانویه شروع می‌شود به مدت یکسال است و در اکثر کشورهای جهان ازین تقویم به عنوان…

Posted in معرفی

موتور وبگرد ذره بین (Zarebin)

موتور وبگرد ذره بین (Zarebin): ذره بین یک موتور جستجوگر کاملا فارسی است که به صورت اختصاصی برای کاربران ایرانی طراحی و توسعه داده شده…

Posted in معرفی

نمایشگاه ساخت ایران 1400 (ایران ساخت 1400)

نمایشگاه ساخت ایران 1400 (ایران ساخت 1400): نمایشگاه ساخت ایران 1400 با هدف گردآوری شرکت‌های مختلف ایرانی برای ارائه محصولات خود و همچنین فروش و…

Posted in معرفی

آشکارساز گایگر مولر چیست؟

آشکارساز گایگر مولر چیست؟ برای اولین بار در سال 1908 آشکارسازهای گازی برای آشکارسازی اشعه توسط گایگر مولر در آزمایشگاه رادرفور استفاده شد و پس…

Posted in معرفی

سامانه ثبت نام واکسن کرونا salamat gov ir

سامانه ثبت نام واکسن کرونا salamat gov ir: با توجه به شتاب بیشتر فرآیند واکسیناسیون در سراسر کشور، وزارت بهداشت از هموطنان عزیز خواست ضمن…

Posted in معرفی

آشکارساز سوسوزن چیست؟

آشکارساز سوسوزن چیست؟ این آشکارساز، نوعی تابشی می‌باشد. سوسوسنج ابزاری است که در آن تابش یوننده تبدیل به فوتون‌های دیدنی می‌شود و این فوتون‌ها با افزاینده…

Posted in معرفی

دزسنج فردی PD2318 (دزسنج فردی)

دزسنج فردی PD2318 (دزسنج فردی): دزسنج فردی مدل PD2318 یک دزیمتر حساس به تابش است که برای شرایط مختلف محیطی بر اساس آشکارساز نیمه‌هادی سیلیکون…