Posted in آب و هوا

وضعیت هوای نیویورک | نیویورک

وضعیت هوای نیویورک | نیویورک: شهر نیویورک جاذبه‌های فرهنگی در سطح جهانی بسیاری دارد. مجسمه آزادی هدیه‌ای است که از طرف کشور فرانسه به این…