Posted in سریال

سریال ضربان قلب قسمت 108 | ضربان قلب قسمت 108

سریال ضربان قلب قسمت 108 | ضربان قلب قسمت 108: سریال ضربان قلب روایت ایلول دختری سرکش و سرسخت است که همیشه برای خودش مشکلات…

Posted in سریال

سریال ضربان قلب قسمت 107 | ضربان قلب قسمت 107

سریال ضربان قلب قسمت 107 | ضربان قلب قسمت 107: سریال ضربان قلب روایت ایلول دختری سرکش و سرسخت است که همیشه برای خودش مشکلات…

Posted in سریال

سریال ضربان قلب قسمت 106 | ضربان قلب قسمت 106

سریال ضربان قلب قسمت 106 | ضربان قلب قسمت 106: سریال ضربان قلب روایت ایلول دختری سرکش و سرسخت است که همیشه برای خودش مشکلات…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 95 (تو درم را بزن قسمت 95)

سریال عشق مشروط قسمت 95 (تو درم را بزن قسمت 95): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 94 (تو درم را بزن قسمت 94)

سریال عشق مشروط قسمت 94 (تو درم را بزن قسمت 94): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 93 (تو درم را بزن قسمت 93)

سریال عشق مشروط قسمت 93 (تو درم را بزن قسمت 93): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 92 (تو درم را بزن قسمت 92)

سریال عشق مشروط قسمت 92 (تو درم را بزن قسمت 92): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 91 (تو درم را بزن قسمت 91)

سریال عشق مشروط قسمت 91 (تو درم را بزن قسمت 91): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in فیلم

مصاحبه مجله فیلم با امیر آقایی

مصاحبه مجله فیلم با امیر آقایی: امیر آقایی ( زادهٔ ١٠ مرداد ۱۳۵۴ در ارومیه) بازیگر اهل ایران و برندهٔ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم شنای پروانه از سی و هشتمین…

Posted in فیلم

مصاحبه مجله فیلم با افسانه بایگان

مصاحبه مجله فیلم با افسانه بایگان: افسانه بایگان ۲۶ دی ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. وی زمانی که پانزده ساله بود در مسابقه دختر شایسته ایران شرکت کرد و…